Sajtóközlemény

Családi Értékek-díjjal tüntették ki Anglia igazságügyminiszterét és az Egyesült Királyság médiaszakemberét

Scotland bárónő, Anglia és Wales igazságügyminisztere kapta meg a 2010-es Családi Értékek-díjat, melyet március 18-án nyújtottak át neki a parlamentben. A Családi Értékek-díjat az egyház ítéli oda minden évben azoknak az embereknek, akik különösen sokat tettek a családi élet támogatása érdekében. Díjat kapott még a műsorszórás magas szintű normáinak pártfogója, Vivienne Pattison is, a Mediawatch-UK igazgatónője. Ez a szervezet indított mozgalmat a média erkölcsi felelősségéért. >A díjat az egyház annak a nemzetközi erőfeszítésnek a részeként szponzorálja, amellyel a családot mint a társadalom alapvető egységét igyekszik támogatni. Az esemény házigazdája Terry Rooney parlamenti képviselő volt, melyen vezető akadémikusok is részt vettek, valamint megjelentek a családi kérdésekkel hivatalból foglalkozó közvéleményt formáló személyek is. Scotland bárónő, aki 2007 óta igazságügyminiszter, azért meg kapta ezt a díjat, mert „hosszú éveken át fáradozott a családok támogatásán, és különösen sokat tett a családon belüli erőszak leküzdéséért”. Méltatták továbbá Scotland bárónő annak érdekében tett erőfeszítésit is, hogy „módszeres és figyelemre méltó szerkezeti változásokat vezetett be azáltal, hogy szakértő bíróságokat állított fel, képzett igazságügyi tisztviselőkkel és bírókkal, ügyvédekkel, rendőrökkel és felügyelő tisztekkel, valamint független családon belüli erőszakkal foglalkozó tanácsadókkal, akik felkarolják az áldozatokat”. A díj átvételekor Scotland bárónő a következőket mondta: „A családok a társadalmunk sarokkövei. A kormányzati munkám legnagyobb részét a családok védelme és a családon belüli erőszak megszüntetése jelenti. Büszke vagyok, hogy segíthettem, és másokkal karöltve együtt munkálkodhattam ebben a témában, egyben pedig szeretném megköszönni az egyháznak és Terry Rooney képviselőúrnak ezt a megtisztelő díjat és elismerést." Szerényen hozzátette: „Úgy vélem, nem szolgáltam rá erre a díjra. Amit én tettem, az Isten kegyelme által volt." Scotland bárónő felidézte saját családi hátterét is: „Én egy szeretetteljes és nagyszerű lehetőségeket teremtő családban nőttem fel. >Azt hittem, hogy a férfiak varázslatosak, kedvesek, okosak és jóképűek, és persze azt gondoltam, hogy ez a normális. Gégül azonban rá kellett jönnöm, hogy rengeteg harag és keserűség van a családokban, mely mintha fekély emésztené fel őket". >Scotland bárónő elmondta, hogy a családon belüli erőszak pénzösszegben kifejezett ára 23 milliárd fontot jelent évente a brit társadalomnak. „Imádkozzatok a családokért, akik szenvednek” -- mondta Scotland bárónő. Scotland bárónő köztudottan hithű katolikus, az utolsó napi szentektől kapott díjban azonban bárki részesülhet, vallásra való tekintet nélkül. Vivienne Pattison, a Mediawatch-UK igazgatónője, szintén megkapta a 2010-es Családi Értékek-díjat a „társadalomért felelősséget vállaló műsorszórásért, valamint az olyan sértő és káros tartalmak mellőzéséért indított mozgalmáért, mint például az erőszak, a trágárság és a pornográfia… Vivienne bátran hangot ad aggodalmainak és tiltakozásának, még akkor is, ha gyakran ezt egyedül kell megtennie, olykor gúnyolódások közepette." Vivienne Pattison azt nyilatkozta: „Szerintem nem Hilary Clinton volt az első, aki rámutatott arra, hogy egy gyermek felneveléséhez egy egész falura van szükség, de szerintem nagyon is igaza van. Sajnos nagyon kevesen élünk tényleg falun, ahol valódi emberek nevelik a gyermekeinket, és ahol együtt kell élniük a következményekkel. Gyermekeink többsége egy amolyan összetett virtuális faluban él, amely közvetített anyagokból, internetes társasági hálózatokból, csevegőszobákból és kívánság szerinti filmekből áll. A multimédia kor e falujának „vénjei”, akik nemtörődöm módon segítenek gyermekeink nevelésében, félvállról veszik a felelősségeiket. Így folytatta: „A műsorszóró vállalatok és az állam is felelősséggel tartozik a családi értékek támogatásáért, mi pedig a társadalomért felelősséget vállaló műsorszórásért és olyan jelentőségteljes intézkedésekért küzdünk, amelyek támogatják a szülőket, és megvédelmezik a gyermekeket a média káros hatásaitól." A díjátadón az egyházat Stephen C Kerr, területi hetvenes képviselte. Azt mondta a Családi Értékek-díjról, hogy az „a jóságért adott elismerés”, majd hozzátette: „Ne csüggedjenek el azon, amit a média bemutat. Nincs elég szóvivőnk, aki ki tudna állni a családokért, ráadásul nem könnyű a feladatuk. Így folytatta: „A gyermekeknek stabil, biztonságos környezetre van szükségük, hogy az élet legfontosabb leckéit otthon tudják megtanulni." Boyd K. Packer elnököt idézve azt mondta: „Az otthon szent hely.” Londonban az idei volt a hatodik díjátadó ünnepség. A korábbi díjazottak: Paul Boateng parlamenti képviselő, a pénzügyminisztérium államtitkára; Jill Kirby, a Politikatudományi Központ igazgatója; Melanie Phillips, a Daily Mail újságírója; valamint John Battle parlamenti képviselő, Tony Blair egykori vallásügyi tanácsadója. Az eseményt az egyház londoni közönségkapcsolatok tanácsa szervezete.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.