Téma

Elnöklő Püspökség

Az Elnöklő Püspökség három férfiból áll, az elnöklő püspökből és két tanácsosából – ők alkotják Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza egyik elnöklő tanácsát, amely az ároni papság elnökségeként szolgál szerte az egyházban. Ezek az általános felhatalmazottak, akik közül mindenki a püspök hivatalát viseli, az Első Elnökség közvetlen irányítása alatt szolgálnak tisztségükben. Az Elnöklő Püspökség a megalakulása óta számos dologi ügyért felel az egyházban. Ide tartozik az egyháztagok tizedének, felajánlásainak és adományainak átvétele, szétosztása és elszámolása; a szegények és szűkölködők megsegítésére irányuló program igazgatása; a hódolat helyeinek megtervezése, felépítése és karbantartása; valamint az egyháztagsági feljegyzések átvizsgálása és áthelyezése. Az Elnöklő Püspökség tagjaira jellemző, hogy kiváló üzleti és igazgatási érzékkel rendelkeznek, és vallási szempontból is rendkívül elkötelezettek.

Presiding bishopric
Balról jobbra: Dean M. Davies püspök, Gérald Caussé püspök, W. Christopher Waddell püspök© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
     Az egyház jelenlegi elnöklő püspöke Gérald Caussé püspök, tanácsosai pedig Dean M. Davies püspök és W. Christopher Waddell püspök.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.