Sajtóközlemény

Felszentelték a Róma templomot

Sor került Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Olaszországi Róma templomának felszentelésére. Egy hideg, borús, márciusi vasárnapon Russell M. Nelson, az egyház elnöke levezette a szimbolikus szegletkőünnepséget, amely a templom elkészültét, valamint azt jelképezi, hogy az készen áll a szent munkára való felszentelésre. A szertartás emellett Krisztust is jelképezi, aki az egyház fő szegletköve.

 

A szertartás során az elnöklő vezetők és házastársaik egy rövid időre elhagyták a templomot, hogy habarcsot helyezzenek a szegletkő köré. Nelson elnök ezt mondta: „Most pedig befejezzük a templom felépítésének munkáját. Egy kis cementet rakunk a résekbe. Hogy teljesen őszinte legyek veletek, később vissza kell majd kaparni, amit csináltunk, és újrarakni az egészet.” Megjegyezte, hogy az Olaszországi Róma templom az egyház 162. használatban lévő temploma, további 40, már bejelentett vagy építés alatt álló templom mellett.

 

Gyermekeket is meghívtak, hogy részt vegyenek a habarcs felkenésében. Egyikük a hétéves Elena Malara volt, az olaszországi Monterotondoból. „Boldog vagyok, hogy a kő köré kenhettem a habarcsot” – mondta Elena. Édesapja, Frederico Malara ezt mondta: „Csodálatos alkalom ez, hogy eljöhettünk az Olaszországi Róma templom felszentelésére. Nagy öröm a családunk számára.” Elena édesanyja, Maria Irma Curatola Malara hozzátette: „Nagyon meghatódtunk. A lányainknak lehetőségük volt találkozni Nelson elnökkel, és érezni ezt a csodálatos lelkiséget. Ez az élmény örökké a szívükben marad majd.”

Ahogy az elkövetkező három napra beütemezett hét felszentelési ülés közül az első a végéhez közeledett, Nelson elnök elmondta a felszentelési imát. Ezt mondta: „Ebben az ősi, nagyszerű városban, amely már a bibliai időkben is állt – Olaszország e történelmi államában – elismerjük Fiad két korai apostolának – Péternek és Pálnak – a szolgálattételét, akik egykoron megáldották munkájukkal e földet. Legyen Jézus Krisztusról való maradandó bizonyságuk továbbra is érezhető ezen nagyszerű ország alapvető értékeiben.”

Imájának folytatásaként ezt mondta: „Hálásak vagyunk az egyházi, kormányzati és közösségi vezetők támogatásáért, akik általunk oly nagyra becsült jóakarattal viseltettek abbéli vágyunk iránt, hogy felépülhessen ez a szent templom itt Rómában. Álld meg őket a kedvességükért, és erősítsd meg őket azon állandó vágyukban, hogy megőrizzék az egyetemes vallásszabadságot.”

A templom áldásaival kapcsolatosan Debora Siniscalchi ezt mondta: „Áldottnak érzem magam, mert ez az, ami által valóban ráleltem Jézus Krisztusra.” Anna Marie Gambardellla hozzátette: „Ez nem csak egy hely, ahol válaszokra találunk, hanem egy olyan hely is, ahol közelebb érezhetjük magunkhoz az Urat. A templom a béke forrása.” 

Nelson elnök mindhárom vasárnapi ülésen részt vett és elmondott egy felszentelési imát. Massimo De Feo elder a hetvenektől vezette az ülések mindegyikét. További két felszentelési gyűlésre kerül még sor 2019. március 12-én és 13-án, hétfőn és kedden.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.