Sajtóközlemény

Vallásközi béke és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Minden év februárjának első hetében tartják a Worldwide Interfaith Harmony Week-et [Világméretű vallásközi egyetértés hete]. A vallásközi munka lehetőséget biztosít a különböző hátterű, kultúrájú, valamint vallási hovatartozású emberek számára, hogy találkozzanak és kapcsolatokat építsenek egymással.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának vezetői, tudósai és egyháztagjai évtizedek óta vesznek részt különféle helyi, nemzeti, valamint nemzetközi szintű vallásközi fórumon. Ezek közé tartozik a G20 Forum, a Parliament of World’s Religions, az Interfaith Roundtable és megannyi más esemény. Russell M. Nelson, az egyház elnöke kijelentette: „Létezésünk célja az, hogy szeretetet és törődést mutassunk az egész emberiség örökkévaló jólléte iránt, vallási, faji és nemzeti hovatartozástól függetlenül. Hitünk szerint valóban fivérek és nővérek vagyunk, és ebből adódóan a törődés üzenetét kívánjuk hirdetni. Szeretjük a felebarátainkat, és reméljük, hogy az egész emberiség életét megáldhatjuk.”

A vallásközi fórumok lehetőséget biztosítanak arra is, hogy vallási vezetők és tudósok találkozzanak és a társadalmat érintő különböző problémákról tárgyaljanak. A legutóbbi, Argentínában rendezett G20 Fórumon a téma az elfogadás és a vallásszabadság fontossága volt. D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a találkozón kijelentette: „A vallás elengedhetetlen a társadalmi jólléthez, a vallásszabadság pedig nem csupán a hívőknek válik javára, hanem az egész társadalomnak, akár tudatában vannak ennek az egyének, akár nem. Így mindannyiuknak közös érdeke ezen szabadságjog védelme, legyünk bár hívők, avagy sem.”

 

Amikor emberek gyűlnek össze azzal a törődő szándékkal, hogy segítsenek másoknak, problémákat oldhatnak és életeket menthetnek meg. A 2018-ban, Walesben megrendezett Women’s Interfaith Conference [Női vallásközi konferencia] alkalmával Jean B. Bingham nővér, a Segítőegylet általános elnöke ezt mondta: „Meggyőződésem, hogy amikor hívő nőkként összefogunk, nem csupán a vallások közti kapcsolatokat erősítjük, hanem egyéni életeket is megérintünk azáltal, hogy kinyújtjuk a kezünket a szükséget szenvedők felé.”

Jézus Krisztus evangéliuma arra ösztönöz, hogy kedvességgel és szeretettel forduljunk mindenki felé, bármekkorák is legyenek a különbözőségeink. Thomas S. Monson, az egyház korábbi elnöke arra buzdította az egyház tagjait, hogy „bárhol is legyenek, mindenhol, minden ember iránt mutassanak kedvességet és tiszteletet. A világ, amelyben élünk, tele van különbözőségekkel. Tiszteletet tudunk és kell is mutatnunk azok iránt, kiknek hite különbözik a miénktől.”

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának több mint 16 millió tagja van világszerte. Az egyház vezetői arra buzdítják az egyháztagokat, hogy vállaljanak szerepet a közösségeikben, építsenek kapcsolatokat, valamint segítsenek a szükséget szenvedőknek.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.