Sajtóközlemény

Regionális konferenciákon tanultak a manna csodáiról a Budapest Cövek női tagjai

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Budapest Magyarország cövekének női tagjai egy különleges programon vehettek részt 2023. június 10-én (szombaton). A helyi egyházi egységekbe tartozó női utolsó napi szentek három, regionális szinten megrendezett egynapos konferenciára gyűltek össze, amelyek házigazdái Kecskemét, Dunaújváros és Veszprém egyházközségei voltak.

Kutasiné Pető Tünde, a cöveki Segítőegylet elnöke elmondta: „A regionális konferenciákat abból a célból szerveztük meg, hogy a cövek nővérei jobban meg tudják ismerni egymást kisebb, bensőségesebb csoportokban.”

Mint az egyházi tevékenységeken megszokott, a résztvevők elsőként lélekemelő üzeneteket hallgathattak meg segítőegyleti vezetőiktől, illetve egymástól. A konferenciák fő témája a jól ismert ószövetségi történetre összpontosított, amikor Isten 40 esztendőn át, naponta csodás módon táplálta az izráelitákat a pusztában. „A mi életünk is párhuzamba vonható az izráeliték több évtizedes vándorlásával. A manna Isten gondoskodásának jele volt, amely nap mint nap megújult. Napjainkban is szükségünk van a mennyből érkező táplálékra. Nekünk is mindennap össze kell gyűjtenünk a lelki mannát, ahogy az izráelitáknak is tennie kellett a napi eleséggel. A manna példázata Jézus Krisztusra mutat” – magyarázta a témaválasztást Kutasi nővér.

A lelki táplálkozás után a kreativitás kiélése céljából kézműveskedés következett, a dunaújvárosi konferencián például lámpások készültek, amelyek otthon emlékeztetnek a balga szüzek bibliai példájára. Hogy a kedélyes testmozgás se maradjon ki a napból, Veszprémben két egyháztag vezetésével a cha-cha-cha alapjait sajátították el az egybegyűltek.

Az ezután elfogyasztott ebédhez minden résztvevő hozzájárult valamilyen finomsággal, amiknél már csak a közös beszélgetés volt jóízűbb.

A Segítőegylet célkitűzésének megfelelően a szolgálat sem maradhatott ki a nap programjai közül. Kecskeméten kókuszgolyó készült, amellyel a programot követően egy helyi idősek otthona lakóit lepték meg a résztvevők. A veszprémi konferencián jelen lévő nővérek a helyi egyházi épület udvarán található jólléti kertben segítettek be olyan parcellatulajdonosoknak, akik betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt átmenetileg nem tudják maguk rendben tartani veteményesüket. A Dunaújvárosban egybegyűlt női utolsó napi szentek pedig a templomi és családtörténeti munkára való emlékeztetőket varrtak saját kezűleg.

Összefoglalásul Kutasi nővér így jellemezte a regionális segítőegyleti konferenciákat: „Minden egyes részlete ennek a napnak egy adag manna az elkövetkező időkhöz.”

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.