Sajtóközlemény

Tudósok és vallási vezetők gyűltek össze Lisszabonban a vallásszabadság megvitatására

Beszámoló az AIDLR nemzetközi konferenciájáról

Nyolcvanöt döntéshozó, jogi szakértő, valamint különböző vallások számos európai képviselője gyűlt össze 2023. február 7–8-án Lisszabonban egy vallás- és szólásszabadságról szóló nemzetközi konferencián. A vallásszabadság védelmére létrehozott International Association for the Defense of Religious Liberty (AIDLR) által szervezett rendezvénynek egy jótékonysági szervezet, a Calouste Gulbenkian Alapítvány adott otthont.

„Amennyiben a párbeszéd lehetséges – és igenis lehetségesnek kell lennie –, akkor a türelem efféle gyakorlásának elkerülhetetlenül meg kell valósulnia a valláson belül” – fogalmazott a konferenciát megnyitó beszédében Dr. Catarina Sarmento e Castro professzor, a Portugál Köztársaság igazságügyi minisztere. Hozzátette: „Másképp fogalmazva, ha igaza van Hans Küngnek, és a vallások közötti béke híján nem lesz nemzetek közötti béke, akkor ugyanígy a vallások közötti párbeszéd híján nem lesz vallások közötti béke. Vagyis mindent meg kell tenni e párbeszéd elősegítéséért.”

A konferencia ülései a vallás- és szólásszabadság kérdésével foglalkoztak az emberi méltóság, a szervezetek, valamint korunk társadalmának a vonatkozásában.

„Elképzelhetetlen más emberi lények vagy csoportok megsértésének a jogaként tekinteni a szólásszabadságra” – szögezte le Dr. Ganoune Diop, a Nemzetközi Vallásszabadság Egyesület (IRLA) főtitkára, egyúttal a Hetednapi Adventista Egyház közügyekkel és vallásszabadsággal foglalkozó osztályának az igazgatója. Az egyik kedd délutáni ülésen ehhez hozzáfűzte, hogy „a szólásszabadságtól nem szabadna elválasztani azt az erkölcsi vonzatot, hogy tiszteletben tartsuk más emberek méltóságát”.

A résztvevők között jelen volt Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza számos tagja is.

Francesco Di Lillo szerda délelőtti előadása A vallás vagy meggyőződés szabadsága: egység a sokszínűségben címet kapta. Ebben kifejtette, hogy „a vallás vagy meggyőződés szabadsága nem valamiféle jelentéktelen vallási csoportosulások és nem is csupán azok kiváltsága, akik szervezett és bevett vallásokhoz tartoznak. Mindannyiunk becses emberi joga ez. A vallás vagy meggyőződés szabadsága egyéni jog.” Di Lillo Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolati Irodáját vezeti Brüsszelben, emellett tagja egy vallási türelmetlenséggel és hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozó európai szervezet, az EPRID irányítói testületének.

Ugyanezen az ülésen felszólalt Joaquim Jorge Oliveira Moreira is, aki Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza vallásközi párbeszéddel foglalkozó munkacsoportját vezeti Portugáliában. „Samuel Huntington politikatudós azt mondta, hogy egy adott civilizációt meghatározó elemek közül a leglényegesebb általában a vallás. Nem meglepő hát, hogy a világ számos viszálya vallási különbözőségekből fakad. Azonban a megoldás nem a különbözőségek elfojtása, hanem az, hogy engedjük virágozni ezeket a különbözőségeket” – állapította meg az egyház korábbi területi hetvenese.

Joaquim Moreira kifejtette: „Kutatások szerint a vallási élmények sokféleségének a megóvása szoros összefüggést mutat a polgári és politikai szabadságjogok elterjedtségével, a fokozottabb sajtó- és gazdasági szabadsággal, a kevesebb fegyveres összetűzéssel, a jobb egészségügyi mutatókkal, a magasabb jövedelmi szintekkel, a nők magasabb iskolázottságával, és általában az emberi fejlődés magasabb fokával. Röviden összefoglalva: a vallási sokszínűség teret ad az élhető életnek.”

A meghívott résztvevők között volt Dr. Ralf Grünke politikatudós is, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza kommunikációs igazgatóhelyettese az Európa Középső Területen.

Az AIDLR nemzetközi civil szervezetet 1946-ban alapította a hetednapi adventista Dr. Jean Nussbaum. Az egyesület párt- és felekezetsemleges. A székhelye Bernben található, emellett irodát tart fenn Brüsszelben.

Photos by permission of International Association for the Defense of Religious Liberty (AIDLR). All rights reserved.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.