Sajtóközlemény

A Budapest Magyarország Cövek 2022. őszi konferenciája

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Budapest Magyarország Cövekének őszi konferenciáját 2022. november 5–6-án tartották meg a Tihany téren álló cövekközpontban. Közel négyszázan jöttek el a cövek budapesti épületében megrendezett eseményre, amelyen számos egyházi vezető és egyháztag mondott beszédet. A különleges konferencián Kevin S. Hamilton elder elnökölt, aki általános felhatalmazott hetvenesként az egyház Templomi és Családtörténeti Osztályának igazgatójaként szolgál.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

A konferenciai szombati napja a cövekben szolgáló vezetőknek rendezett képzéssel, majd ezt követően egy felnőtt üléssel vette kezdetét, melyet a technika segítségével az otthonukból is követni tudtak az egyház tagjai és barátaik.

2022. november 6-án (vasárnap) délelőtt személyes részvétellel általános ülést tartottak a Tihany téri cövekközpontban. Az ülést a cövek 12–18 éves fiataljaiból álló kórus nyitotta meg egy különleges dalegyveleggel.

Borsos Péter, a Budapest Magyarország Cövek 2021 óta szolgáló elnöke beszédében az Istenbe, egymásba, Isten parancsolataiba, Jézus Krisztusba, valamint Russell M. Nelson elnök prófétai elhívásába vetett bizalom fontosságáról szólt az egybegyűltekhez, legyen az bármily félelmetes és kockázatos az ember boldogságára nézve. „Vállalnunk kell a bizalom kockázatát, mert csak így élhetünk teljes életet” – mondta.

Bogár Ágnes, a Kispest Egyházközség tagja saját tapasztalatait osztotta meg a Jöjj, kövess engem! tanulmányozásával kapcsolatban. Russell M. Nelson elnöknek a 2018. októberi általános konferencián tett bejelntését követően Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjai 2019 óta tanulmányozzák szerte a világon ezt a szentírásokra alapuló forrásanyagot mind otthon, mind egyházi kereteken belül. Bogár nővér elmondta, a Jöjj, kövess engem! jó kiindulási alap a tanulmányozáshoz, melynek célja a megtérés. Az egyháztagok az idei évben a kezdeményezés keretein belül az Ószövetséget tanulmányozzák.

A cövek két fiatal tagja az új, A fiatalság erősségéért: Kalauz a döntések meghozatalához című kiadvánnyal kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg. Az egyházban már évtizedek óta használatban van ez a fiataloknak szóló normákat összegző füzet, amely azonban a közelmúltban komoly átdolgozáson esett át. Kocsis Rebeka a Kispest Egyházközségből elmondta: „Az új kalauzt az Úr szorgalmazta, mert szereti a fiataljait, és sugalmazni akarja a döntéseiket, hogy legyőzhessék a világot.” Török Barnabásban az új kalauz annak a fontosságát erősítette meg, hogy segítsünk a felebarátainkon és szeressük Istent aztáltal, hogy betartjuk a parancsolatait, megtiszteljük a sabbatnapot, tizedet fizetünk és szolgálunk. „A kalauz nem hoz döntéseket helyettünk, de segít a helyes úton járnunk, hogy majd újra Mennyei Atyával éljünk majd” – tette hozzá.

A konferencián elnöklő Kevin S. Hamilton elder rámutatott: az egyház a 90-es évek eleje óta növekszik Magyarországon, mely bár egy maroknyi egyénnel, családdal kezdődött, ma már egy új nemzedék növekedik fel az egyházban – a többnemzedékes egyháztag családok pedig megáldják az egyházat. „Ne váljatok a gyenge láncszemmé a családotok láncolatában – figyelmeztetett. – A mindennapi bűnbánat lehetővé teszi, hogy letegyük minden vétkünket. A vasárnapi úrvacsoravétel által tökéletesíthetjük ezt a folyamatot.”

Vasárnap délután az általános ülést egy, templomi és családtörténeti elhívásokban szolgáló testvéreknek tartott családtörténeti képzés követte Hamilton elder, valamint két családtörténeti szakértő vezetésével. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának egyik alapvető tana, hogy a családok a megfelelő hatalom által egyesítve örökké együtt lehetnek. Ezen családi kapcsolatok lánccá alakításához elengedhetetlen fontosságú a családtörténeti munka. „A családtörténet lehetőséget ad arra, hogy magunkat és családtagjainkat Jézus Krisztushoz kapcsoljuk” – mondta Hamilton elder.

Az egyház világszerte található cövekei évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak konferenciát. Ezeket rendszerint az egyház általános konferenciáihoz közeli, azokat követő időpontban szervezik meg. Ilyenkor az adott cövek vezetői és az általuk felkért egyháztagok szólnak az egybegyűltekhez különböző evangéliumi témákban. A Budapest Magyarország Cövek a 2006. júniusi 4-i megszervezése óta ugyanezt a gyakorlatot követi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.