Sajtóközlemény

Földünk megbecsülése már az otthoni estek során elkezdődhet

Június 5-e a környezetvédelem világnapja. Ilyenkor nonprofit szervezetek, aktivisták és politikai vezetők szólalnak fel a környezetszennyezés, az élővilág sokféleségének csökkenése, valamint a gyorsuló éghajlatváltozás ellen. Ezek a gondok világszerte egyre nagyobb hatással vannak az emberek mindennapi életére. A szülők és családok azonban számos dolgot tehetnek a saját hatáskörükben, hiszen „kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat”[1].

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
Russell M. Nelson, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elnöke arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy a teremtés bölcs sáfárai legyünk2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza arra buzdítja a családokat, hogy tartsanak otthoni estet, így építve és mélyítve el a családtagok közötti kapcsolatokat. Az otthoni estek során a környezet iránti megbecsülés fejlesztése és a környezet feletti „sáfárság” gyakorlása is kiváló téma lehet.

A környezet feletti sáfárságról talán nem hallunk minden vasárnap a szószékről, de Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza újkori prófétái és apostolai arra tanítanak bennünket, hogy gondját kell viselnünk a földünknek.

Miközben világszerte sokan hívják fel a figyelmet a környezetszennyezés, a klímaváltozás és az erdőirtás jelentette válságra, nem mindig könnyű rájönni, hogy pontosan mit is tehetnek az egyének és a családok a bolygó megóvásáért.

Russell M. Nelson, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elnöke ezt tanította: „Mint az isteni teremtés haszonélvezői, mit tegyünk? Vigyáznunk kell a földre, legyünk bölcs sáfárok felette, és őrizzük azt meg a jövő nemzedékek számára!”[2]

Miként követhetjük hát Nelson elnök tanácsát egyénekként, családokként vagy barátokként?

Íme néhány egyszerű javaslat, melyek által az otthoni esteken a föld bölcs sáfáraivá képezhetjük magunkat.

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
[2. fénykép: A teremtés szépségében való gyönyörködés a családdal és barátokkal hálássá tesz]2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kerüljük a szemetelést és a szennyezést!

Ezra Taft Benson elnök azt tanította, hogy ha tiszteletlenül bánunk a földdel, akkor Istennel vagyunk tiszteletlenek. „Az Istennel, az élettel és az embertársainkkal szembeni tiszteletlenség olyan formákat ölt, mint a szemetelés, a fejvesztett külszíni bányászat, valamint a víz- és légszennyezés. Elvégre ezek a belső ember külső kifejezései.”[3]

Fontos tudatában lenni annak, hogyan szabaduljunk meg a vegyszerektől és veszélyes anyagoktól. Kipróbálhatjuk az autómegosztást vagy utazhatnak közösségi közlekedéssel is munkába vagy más tevékenységekre. Az otthoni estek alkalmával a családok elköteleződhetnek olyan apró és egyszerű dolgok megtétele mellett, mint a lehető legkevesebb szennyezéssel járó tevékenységek választása, hogy ezáltal jobb sáfárok legyenek. A családok sétálhatnak is együtt – mi több, szemetet is szedhetnek közben.

Töltsünk időt a természetben!

Tervezzünk sétákat, kirándulásokat vagy biciklitúrákat. Menjünk ki a városból, és töltsünk időt azzal, hogy Isten alkotásaiban gyönyörködtök. Amint azt Joseph F. Smith elnök tanította, kötelességünk megtapasztalni és megbecsülni a természet szépségeit. Így fogalmazott: „Isten gyermekeiként megvan az a felelősségünk, hogy Őt értékeljük és Neki hódoljunk az Ő alkotásaiban. Ha az életben minden valóban jó és gyönyörű dolgot Őrá irányuló gondolatokkal kapcsolnánk össze, a természet minden pontján rá tudnánk találni az Ő keze munkájára.”[4]

Az otthoni est vagy a vasárnap remek alkalmat biztosíthat arra, hogy így hódoljunk az egyház és az otthon falain kívül. Ellátogathatunk egy parkba vagy elmehetünk táborozni egy közeli helyszínre.

Tanuljunk a körülöttünk levő világról!

A szentírások nagyszerűen rávilágítanak arra, miért parancsolták nekünk, hogy tanuljunk a földről.[5] M. Russell Ballard, a Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezető elnöke a következőt kéri tőlünk: „Gondoljatok bele mi történne, ha mindannyian időt szánnánk arra, hogy tüzetesen megfigyeljük a természet azon csodáit, amelyek körülvesznek bennünket és elköteleznénk magunkat a tanulás mellett erről a világról, melyet Isten számunkra teremtett. […] Ahhoz, hogy valóban megtiszteljük a Teremtőt, meg kell becsülnünk, amit teremtett. Tervezetten időt kell szakítanunk a természet csodáinak felfedezésére. Manapság oly könnyen körbevehetnek bennünket a téglaépületek és az aszfaltozott felületek, amelyek elzárnak a körülöttünk zajló valódi élettől.”[6]

A Mormon könyvében Alma próféta azt tanítja, hogy a föld és azon minden „arról tesznek bizonyságot, hogy van egy Legfensőbb Teremtő”[7]. A föld sáfáraiként fontos időt szakítanunk arra, hogy a földről tanuljunk, hiszen isteni tanúbizonyság ez az Ő munkájáról. A családok közösen olvashatnak a földről szóló szentírásokat, hogy megtanulják miként viselhetik jobb gondját Isten művének.

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
A tanulás a körülöttünk lévő világról a családban kezdődik2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tanítsunk hálás hozzáállást a Föld iránt!

Nagy öröm származik abból, amikor az emberek boldogságra lelnek a dolgokban, amelyeket Isten rájuk bízott. Kötelességünk, hogy megtapasztaljuk és megbecsüljük a természet szépségét. Az otthoni esteken az emberek kifejezhetik hálájukat a föld iránt, és részt vehetnek olyan tevékenységeken, amelyek segítenek elmélyíteni ezt a hálát.

M. Russell Ballard elder az Isten földje iránti megbecsülésünk kimutatásának fontosságáról tanít, és figyelmeztet, hogy a közömbösség káros lehet.

„Azok, akik semmi tiszteletet nem éreznek az Ő alkotásai és isteni tulajdonságai iránt, valószínűsíthetően más szent dolgokat is kevésbé fognak megbecsülni. Az Isten alkotásai iránti tisztelet ilyen fokú hiánya addig erősödhet, mígnem az illető teljesen érzéketlenné válik más emberek érzéseire” – mondta Ballard elder.[8]

Az otthoni est nagyszerű helyszíne a föld iránti tisztelet és áhítat elsajátításának és elősegítésének.

[1] Alma 37:6.

[2] Russell M. Nelson elnök: A teremtés. Liahóna, 2000. júl. 102–105.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977.

[4] Cited in George B. Handley, "The Environment Ethics of Mormon Belief," BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Tan és szövetségek 101:32–34.

[6] M. Russell Ballard, God's Love for His Children, April 1988.

[7] Alma 30:44.

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, April 1988.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.