Sajtóközlemény

180 éve alapították meg a Segítőegyletet – a magyarországi nővérek segítségnyújtással ünnepeltek 

Az idei évben ünnepelte világszerte Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza a nőket tömörítő Segítőegylet megalapításának 180. évfordulóját. Az 1842. március 17-i megalakulásra való emlékezés középpontjában a segítségnyújtás állt. Az Európa Területért felelős szervezeti tanácsadók arra buzdították a földrészen élő nővéreket, hogy 2022. március 19-én nyújtsanak szolgálatot a saját közösségükben olyan módon, ahogy azt a leghasznosabbnak látják. A szolgálat középpontjába Magyarországon nagyrészt a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt az onnan elmenekülő, részben magyar ajkú családok segítése és támogatása került.

180 évvel ezelőtt a Segítőegylet megalapításának az elindító gondolata is a segítségnyújtás volt. „[J]ó néhány nővér összefogott, hogy ingeket varrjon a[z akkoriban a Nauvoo] templom [építésén] dolgozó férfiaknak. A nők úgy döntöttek, hogy hivatalosan megszerveződnek, és megkérték Eliza R. Snowt, hogy írjon nekik alapító okiratot. Amikor tanácsot kértek Joseph Smith prófétától, ő azt mondta nekik, hogy az alapító okiratuk kiváló, azonban ő tud egy jobb módot a nők megszervezésére. 1842. március 17-én John Taylor és Willard Richards elderek társaságában a próféta… gyűlést tartott 20 nő számára, és megszervezte a Nauvooi Női Segítőegyletet. […] A próféta később azt mondta, hogy a szervezet célja »hogy segítsen a szegényeken« és »hogy lelkeket szabadítson meg« (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 476.).”

Az elmúlt, mára már közel két évszázad alatt sem változtak az alapeszmék, amelyek meghatározzák az egyház ezen szervezetének működését. A nők a mai napig összefognak, ha körülöttük segítségre szoruló embereket látnak, és ez sok esetben túlmutat a lakóhelyük, de akár az országuk határain is. A 180. évforduló eseményeit a Győrben élő egyháztagok a Magyarország keleti határával szomszédos Ukrajnában kitört háború miatt menekülni kényszerült emberek megsegítése és szolgálata köré szervezték, nemcsak a területi vezetőik kérésére, hanem saját személyes indíttatásukra is.

A segítőegylet tagjai az ukrajnai rászorulóknak összegyűjtött ruhaneműket válogatták át és csoportosították, hogy megkönnyítsék majd az adományok szétosztását. Ugyanígy a begyűjtött tartós élelmiszereket és higiéniás termékeket is átnézték, csoportosították, majd dobozolták és címkézték, felkészítve azokat az elszállításra egy teherautóra pakolták. Egy civil szervezettel működtek együtt, akik egy ukrajnai árvaházba, idősek otthonába, valamint Tiszabecs környékére egy tanyára, illetve Kunbaracsra egy menekülttáborba juttatták el az összegyűlt adományokat. Az elmondásuk szerint ezekre a helyekre nem igazán jut el más szervezet. Az egyik aktivista, Gömöri Dóra elmondása szerint a közelmúltban 1400 árva kisgyermek kimenekítésést szervezték meg a háborús övezetből Németországba. A civil szervezet munkatársai is nagy hálával és szeretettel gondolnak a győri segítőegyleti tagokra, és köszönik a rászorulók nevében is az adományokat. Ahogy azt Kutasiné Pető Tünde megfogalmazta, rendkívül felemelővé tette ezt a szolgálatot, hogy a felhívásuk olyan nővéreket is mozgósított, akiket már régóta nem láttak az egyházi eseményeken, összejöveteleken. „Úgy »dolgoztunk« az Úr szőlőskertjében együtt, mintha nem telt volna el több év az eltávolodásuk óta. Akik pedig nem tudtak személyesen részt venni a programon, ők is küldtek adományt néhány kedves sorral ellátva. A szívünket megtöltötte a hála érzése ezek iránt a nővérek iránt is!” – hangsúlyozta a Budapest Magyarország Cövek Segítőegyletének elnöke.

Azonban nemcsak a határra küldtek az összegyűlt adományokból, hanem egy Kárpátaljáról menekült családnak is segíteni tudtak. A győri Segítőegylet egyik tagja korábban befogadott egy hároméves kisfiút és a szüleit, akiknek nem sokkal később sikerült egy kis albérletet találniuk. Azonban a lakásban a legszükségesebb bútorokon kívül más nem várta őket.  A segítőegylet vasárnap este meghívta a családot a gyülekezeti házba, ahol az egyik ott szolgáló misszionárius nővér családjának és barátainak felajánlásából vásárolt ágyneműket, gyógyszereket, tisztálkodási holmikat, női higiénés termékeket adták át nekik. A kisfiúnak pedig, akinek semmilyen játéka sem volt, még egy traktort és labdát is ajándékoztak egy kis édesség mellett, amelyet könnyes szemmel köszönt meg. A házaspár aggodalmát fejezte ki Ukrajnában maradt szüleik miatt. A Segítőegylet felajánlotta a családnak, hogy tartsák egymással a kapcsolatot, amennyiben a későbbiekben további segítségre lenne szükségük.

A segítőegyleti nővérek más magyarországi városokban is hasonló kezdeményezéseken szorgoskodtak a szombati szolgálati nap során.

Budapesten a nővérek egy emberbaráti szolgálatot végző idős misszionárius házaspárral karöltve tisztálkodási csomagokat állítottak össze, melyet eljuttattak a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

A Kecskeméten élő nővérek egy nagy faültetési szolgálaton vettek részt, majd néhányan szintén adományt vittek a rászorulóknak.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Pécsett mindenki eleget tett annak a tanácsnak, hogy helyi szinten keressenek egy megbízható szervezetet, és csatlakozzanak az adományaikkal egyénileg és szervezetileg is hozzájuk.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Szegeden gyönyörű terítőt varrtak, amelyre mindenki ráhímezhette a kedvenc szentírásrészletét, valamint tároló zsákokat készítettek. Az elderek kvórumának tagjai pedig ebédet készítettek a hölgyeknek ezen a jeles ünnepen. Ugyanezen a hétvégén Szegeden egy fiatal egyedülálló felnőtt egyháztagoknak és a barátaiknak szervezett program is megrendezésre került. A fiatalok is kivették a részüket a szolgálatból: adományokat gyűjtöttek és csomagoltak a rászorulóknak.

20220313_122821.jpg

20220319_142956.jpg

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.