Téma

Templomok

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai számára a templomok nem a rendszeres vasárnapi hódolat házai. Nagymértékben különböznek azon hétköznapi kápolnák vagy gyülekezeti házak ezreitől világszerte, ahol vasárnapi gyűléseket tartanak.

Az utolsó napi szentek gyülekezeti házaiba és az ott tartott gyűlésekre vallási hovatartozásától függetlenül bárki bemehet. A Templomok azonban „az Úr házai”, ahová szent voltuk miatt csak az egyház arra érdemes tagjai léphetnek be. Az egyháztagnak be kell tartania hite alapelveit, és erről kétévente nyilatkoznia kell a helyi vezetői előtt ahhoz, hogy beléphessen a templomba.

Az Ó- és az Újszövetségből is kitűnik, milyen szent volt az ősi időkben a templom. Az Ószövetségben, amikor Izráel gyermekei a pusztában vándoroltak, Mózes utasítására magukkal vitték a szent sátrat (egy nagy, hordozható templomot). Salamon király építtette és szentelte fel azt a csodálatos templomot, amelyet aztán Kr. e. 586-ban leromboltak a babilóniaiak. Később újjáépítették és kibővítették, de Kr. u. 70-ben újra lerombolták, ezúttal a rómaiak. Hatalmas nyugati fala ma is látható Jeruzsálemben, és ezer év elteltével is szent helyként tisztelik a zsidók. Az Újszövetség beszámol róla, hogy Jézus Krisztus megtisztította a templomot, amikor az emberek piactérnek használva megszentségtelenítették azt.

Az utolsó napi szent templomokra Isten házaként tekintünk, a szentség és béke helyeként, amely elhatárolódik a világ gondjaitól. Ezeken a helyeken az egyház tagjai ünnepélyes ígéreteket tehetnek és elkötelezhetik magukat Isten mellett. Emellett ezeken a helyeken kerül sor a hit legmagasztosabb szentségeire: párok házasságkötésére és családtagok egymáshoz „pecsételésére” az örökkévalóságra.

Kizárólag a templomokban végezhető például a keresztelkedés és az örökkévaló házasság szertartása azokért, akik már meghaltak – melynek gyakorlata az utolsó napi szentek szerint már az újszövetségi időkben is megvolt, azonban később kiveszett.

A templomok Jézus Krisztusra és arra irányítják az utolsó napi szentek figyelmét, hogy egy napon majd Ővele, Mennyei Atyjukkal és családtagjaikkal élhetnek, amennyiben hűek maradnak Krisztus tanításaihoz.

A mai időkben Joseph Smith kinyilatkoztatásban utasítást kapott rá, hogy az Ohio állambeli Kirtlandben templomot építsen (1836-ban szentelték fel). Később (1846) utasítást kapott rá, hogy építsen templomot az Illinois állambeli Nauvooban. A korai egyháztagok számára olyan fontosak voltak a templomok, hogy Brigham Young a Nagy-sóstó völgyébe érkezésük után pár napon belül kijelölte a Salt Lake templom helyét.

Világszerte 152 templom működik, áll építés alatt vagy lett bejelentve.

A legtöbb templom tetejét lobogó köntösű férfialak díszíti, aki hosszú kürtöt tart a szájához. Ez a szobor Moróni angyalt ábrázolja, egy ősi prófétát, a Mormon könyve egyik központi alakját. A szobor Jézus Krisztus evangéliumának világszerte való prédikálását jelképezi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.