Sajtóközlemény

Nelson elnök konferenciai üzenete: Újítsátok meg a Krisztus iránti elköteleződéseteket a világméretű felbolydulás közepette

Hat új templom került bejelentésre; a vezetők felszólaltak a rasszizmus ellen és előzékenységre szólítottak fel a közéletben

Fogadjátok hittel a jövőt és törekedjetek lelki gyarapodásra a zűrzavaros idők közepette is – így szólt Russell M. Nelson elnöknek, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza világszintű vezetőjének egyik fő üzenete az egyház 190. félévi általános konferenciáján (mely 2020. október 3-4. között került megtartásra).

Nelson elnök kifejezte azon lehetőség felett érzett örömét, hogy az egyház tagjai virtuálisan összegyűlhettek a világméretű konferenciára, de a szomorúságát is tolmácsolta mindazok miatt, akiket a Covid19-járvány, a természeti katasztrófák és egyéb nehézségek érintettek.

„[Azonban a]z Úr azt szeretné, ha a világban lévő felfordulás ellenére örömteli várakozással tekintenénk a jövőbe – jelentette ki az egyház elnöke. – Az előttetek és az előttem álló kihívás annak biztossá tétele, hogy mi is mindannyian valóra váltjuk az isteni lehetőségeinket.

Manapság gyakran halljuk az »új normális« kifejezést. Ha valóban az »új normálist« akarjátok választani, akkor felhívást intézek hozzátok, hogy fordítsátok a szíveteket, az elméteket és a lelketeket még inkább Mennyei Atyánk és az Ő Fia, Jézus Krisztus felé. Legyen ez a ti számotokra az »új normális«.”

20201003_191443_Nilsson_LES_3778.jpg
Russell M. Nelson, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza elnöke az egyház tagjaihoz és barátaihoz szól a 190. félévi általános konferencián 2020. októberében.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
          Az utolsó napi szentek világméretű eseményének számos beszélője szólított fel civilizált párbeszédre a közéletben, valamint a rasszista magatartás teljes elhagyására. A szombat délelőtti ülésen elhangzott nyitóimájában Patrick Kearon elder, a Hetvenek rangidős elnöke isteni áldásokat kért azokra, akik kirekesztettnek érzik magukat. Így fohászkodott: „Könyörgünk azért, hogy gyógyítás, békesség és vigasz szálljon rájuk. Áhítozunk a jóindulat, a méltóság és az előzékenység visszatértére a közéletben.”

Az egyházi vezetők felhívták a figyelmet az evangélium megosztását célzó olyan technikai vívmányokra, amelyek eredményesnek bizonyultak. Az általános konferencia elején elhangzott nyitóbeszédében Russell M. Nelson elnök kijelentette: „[A]z Úr munkája rendületlenül halad előre. A közösségi távolságtartás, az arcmaszkok és a Zoom-gyűlések közepette bizonyos dolgokat megtanultunk más módon, néhányat pedig még eredményesebben végezni. A rendkívüli időszakok rendkívüli jutalmakat képesek eredményezni. A misszionáriusaink és a missziós vezetőink találékonyak, kitartóak és igazán figyelemreméltóak voltak. Habár a legtöbb misszionáriusunknak új, leleményes módokat kellett találnia a munkája végzésére, sok misszió jelentése szerint többet tanítottak, mint korábban.”

Hat helyszínen került bejelentésre templom építése: Kiribati, Tarawa; Vanuatu, Port Vila; Amerikai Egyesült Államok, Utah, Lindon; Guatemala, Guatemalaváros térsége; Brazília, Kelet-São Paulo; valamint Bolívia, Santa Cruz. Mióta 2018-ban az egyház vezetője lett, Nelson elnök 49 új templom megépítését jelentette be. Az Utolsó Napi Szentek Egyházának jelenleg 230 bejelentett, építés alatt álló vagy működő temploma van.

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből bejelentette egy új általános felhatalmazott hetvenes, Dean M. Davies elder; az Elnöklő Püspökség egy új tagja, L. Todd Budge püspök; valamint négy új területi hetvenes elhívását. Emellett tájékoztatott Dean M. Davies püspök Elnöklő Püspökségből való felmentéséről, valamint három általános felhatalmazott hetvenes és 47 területi hetvenes felmentéséről is. Brent H. Nielson elder veszi át a nyugalmazott általános felhatalmazottá minősített L. Whitney Clayton elder helyét a Hetvenek Elnökségében.

A női ülés során Sharon Eubank nővér, a Segítőegylet Általános Elnökségének első tanácsosa a nők arra irányuló hatalmáról szólt, hogy „eltávolíts[á]k az előítéleteket és egységet építs[ene]k”, valamint felkérte őket, hogy „legye[n]ek részesei egy olyan egyesített erőnek, amely jó irányba változtatja meg a világot”.

20201003_181311_Nilsson_LES_2734.JPG
Sharon Eubank nővér a Segítőegylet Általános Elnökségéből az egyház 12 éves és annál idősebb nőtagjaihoz szól a 2020. októberi általános konferencia női ülésén.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    „A nőknek ebben az egyházban határtalan lehetőségük van megváltoztatni a társadalmat – hangsúlyozta. – [A]zt a változást, amelyet magunkban és azokban a csoportokban keresünk, amelyekhez tartozunk, nem annyira eredményezi majd az aktivizmus, mint az, hogy mindennap aktívan igyekszünk jobban megérteni egymást.” A nők munkálkodhatnak azon, hogy az erőfeszítéseik összhangban legyenek másokéval, így az egyének egy közös jó érdekében cselekszenek, és „mindnyáj[an] alkalmazkodn[a]k… a többiek képességeihez és igényeihez”. Meríthetnek az Úr hatalmából, amint ugyanolyan irgalmat tanúsítanak mások iránt, mint amit Ők maguk is igyekeznek elnyerni.
2_TPEZZETTI-ITALY-20201004_121319_TPezzetti_N4A7830.jpg
Utolsó napi szentek követik a 2020. októberi általános konferencia élő közvetítését.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

      A hétvége során összesen öt konferenciai ülés került közvetítésre az amerikai Utah államban található Salt Lake Cityben álló Konferencia-központ színházterméből. A műholdon, rádión, televízión és az interneten keresztüli közvetítések, valamint a nyomtatott anyagok a becslések szerint több millió emberhez juttatják el a beszélők szavait.

Az utolsó napi szent misszionáriusok 1837-ben érkeztek meg először Európába. Mára Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza több mint félmillió tagot számlál az európai földrészen.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.