Sajtóközlemény

Igazlelkű életre, felkészülésre és szolgálatra buzdítottak az egyház vezetői és tagjai egy féléves konferencián

Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Budapest Magyarország Cövekének tavaszi konferenciáját 2024. május 11–12-én tartották meg a Tihany téren álló cövekközpontban. Mintegy négyszázan jöttek el a cövek budapesti épületében megrendezett eseményre, amelyen számos egyházi vezető és egyháztag mondott beszédet.

A konferenciai szombati napja a cövekben szolgáló vezetőknek szóló képzéssel vette kezdetét.
A Budapest Cövek vezetői arra emlékeztették a megjelent testvéreket, hogy Jézus Krisztus egyháza a folytonos fejlődés és tanulás színtere. Nagy Péter – aki a cövek főtanácsában szolgál – kiemelte, hogy az egyházban jó tanítások vannak, és „azt, hogy mi a jó, az Úr nyilatkoztatta ki nekünk”. Az ő gondolataihoz csatlakozott Borsos Péter cövekelnök is, aki elmondta, „Isten azért szervezte meg pont abban a formában az egyházat, ahogy, hogy lehetőséget adjon nekünk a tanulásra és fejlődésre”.

A vezetőségi gyűlés után a cövek felnőtt tagjainak általános gyűlése következett, melyen először Kozma Erika és Róbert, a cövek jólléti és önellátási szakértői szóltak a résztvevőkhöz. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának fontos tantétele az önellátás – mind szervezetként, mind egyénekként törekvésünk, hogy anyagilag, lelkileg és testileg is gondoskodjunk magunkról. „Az önellátás nem egy program, hanem Jézus Krisztus evangéliumának a tana. Nem egy esemény, hanem egy folyamat” – mondta beszédében Kozma nővér. Férje, Kozma Róbert hozzátette, nem vagyunk teljesen magunkra utalva, hiszen „azért vagyunk együtt az egyházban, hogy segítsük egymást az igazlelkű törekvéseinkben”. Arra buzdított, hogy az egyház tagjai keressék az egymásban rejlő képességeket Isten egyháza felépítésére.

Shauna Little nővér, az egyedülálló felnőttek területi tanácsadója érdekes adatokat osztott meg a hallgatósággal. Elmondta, hogy ezen kifejezetten családközpontú egyház tagságának mintegy 60%-át egyedülálló felnőttek teszik ki. Kihangsúlyozta, hogy az egyház egyedülálló tagjaiban hatalmas lehetőségek rejlenek, valamint megosztotta Jeffrey R. Holland apostol meglátását: „Szükségünk van az egyedülálló egyháztagokra, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amiket a házas egyháztagok nem tudnak. Az egyedülálló és a házas egyháztagoknak egyaránt van céljuk itt az életben.”

Fehér Csaba, a cövekelnökség második tanácsosa megerősítette, miszerint „Mennyei Atyánk boldogságtervében kiemelt szerepet kapnak az örökkévaló házasságok és családok. Boldogság azonban nem egyenlő a problémamentességgel.” Beszédében annak a fontosságát részletezte, hogy a házastársak minden családban egyenrangú felekként éljenek, dolgozzanak, szolgáljanak és irányítsák családjukat.

A gyűlés zárásaként az ő gondolataihoz csatlakozott Borsos Péter cövekelnök is, aki kifejtette, honnan jöhetnek a helytelen családi minták. „Vannak dolgok, amelyek a hozott minták miatt helyesnek tűnnek, de mégsem azok. Szembe kell néznünk ezzel a valósággal. Nem engedhetjük meg, hogy a zárt ajtók mögött, otthon más életet éljünk, mint nyilvánosan. […] Az Úr elől nem tudunk elbújni, Őelőle nem tudjuk eltakarni a bűneinket” – mondta. Hozzátette, hogy az emberi kapcsolatoknál nem lehet értékesebb a karrier vagy egy egyházi elhívás sem. „Sátán tudatosan támadja ezeket a kapcsolatokat” – zárta gondolatait.

A cövekkonferencia május 12-én (vasárnap) folytatódott egy általános gyűléssel, melyre a cövek valamennyi tagja meghívást kapott. Miután Fehér Csaba vezetésével az egyháztagok támogatták az egyház általános felhatalmazottait, valamint a cövek vezetőit, Westsik Vilmos fivér templomi pecsételő szólt az egybegyűltekhez. Kifejtette, mekkora jelentőséggel bírnak a földön szerzett tapasztalataink, és arra buzdított, hogy „dolgozzunk meg azért a haladásért és fejlődésért, amelyért itt vagyunk a földön. […] Az igazi pecsételés, amely végső soron a celesztiális királysághoz köt majd minket, az életünk.”

Klinger Bálint, aki néhány hónapja tért haza kétéves teljes idejű missziós szolgálatáról, megállapította, hogy „Krisztus engesztelő hatalma által változtathatunk az életünkön és csiszolhatunk a személyiségünkön”. Őt Szobonya Bercel követte a szószéknél, aki fiatal egyháztagként nemrég részesült pátriárkai áldásban. Szobonya fivér a földi életet ahhoz hasonlította, mintha egy csónakban eveznénk, és „Isten mutatja nekünk az utat”. Mint fogalmazott, a pátriárkai áldás az egyik ilyen útmutató, amely „egy semmihez sem fogható lelki élmény”.

Erdélyi-Fodor Krisztina a szolgálatot választotta beszéde témájául, és arra buzdította az egyház tagjait, hogy törekedjenek meglátni a lehetőségeket a szolgálatra.

A Magyarország Budapest Misszió vezetői, Chet és Kristy Wall azt a felkérést intézték az egyháztagokhoz, hogy legyenek ők is misszionáriusok a barátaik és ismerőseik számára. „Találjunk örömöt az Úr munkájának a végzésében!” – mondták.

A tavaszi cövekkonferencia zárásaként Borsos Péter cövekelnök a halogatás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Bizonyságát tette arról, hogy az Úr számára életünk minden napja kincs, de egyszer majd el fognak fogyni ezek a napok. „Ha sugalmazást érzünk valami megtételére, tegyük meg azonnal. Könnyen lehet, hogy hamar bezárul az időablak, amelyben megtehettük volna. […] Nem mi választjuk meg, hol szolgálunk. A mi döntésünk abban áll, hogyan szolgálunk ott, ahová az Úr elhívott minket” – osztotta meg gondolatait Borsos elnök.

Az egyház világszerte található cövekei évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak konferenciát. Ezeket rendszerint az egyház általános konferenciáihoz közeli, azokat követő időpontban szervezik meg. Ilyenkor az adott cövek vezetői és az általuk felkért egyháztagok szólnak az egybegyűltekhez különböző evangéliumi témákban. A Budapest Magyarország Cövek a 2006. júniusi 4-i megszervezése óta ugyanezt a gyakorlatot követi.

STÍLUSKALAUZ-MEGJEGYZÉS:Amikor Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg az online Stíluskalauzt.